Zina Nedeni ile Boşanma Davasında Tazminat

Zina Nedeni ile Boşanma Davasında Tazminat

Zina Nedeni ile Boşanma Davası Açmak

Evli olan bir çiftten birinin diğerini aldatması sonucu açılan boşanma davalarına zina nedeni ile boşanma davası denir. Özel yargılama usulleri olan bu davalar Medeni Kanun adı altında değerlendirilir. Zina temelinde evli çiftten birinin diğerini başka biriyle cinsel ilişkiye girme yoluyla aldatmasına denir. Bir durumun zina sayılabilmesi için sadece cinsel ilişki olmalıdır. Öpmek, koklamak veya sarılmak zina kapsamına girmemektedir. Eğer cinsel yolla aldatılan kişi buna kanaat getirirse Medeni Kanun kapsamında başka bir kusur aramaksızın boşanma kararı verilir.

Ne Zaman Zina Nedeni ile Boşanma Davası Açılabilir?

Zina nedeni ile boşanma davası açmanın ilk şartı evli çiftten birinin diğerini cinsel yolla aldatmasıdır. Eğer aldatılan eş bu durumu öğrenirse avukat ile görüşerek 6 ay içerisinde zina nedeni ile boşanma davası açabilmektedir. Bu 6 aylık süreç bağlayıcı olduğundan süre geçtikten sonra zina nedeni ile boşanma davası açılamaz. Ayrıca eşin zina durumunu öğrenmesi için süre sınırı 5 yıldan ibarettir. Eğer eş zina nedeni ile aldatıldığını 5 yıl içerisinde öğrenip dava açmazsa bu dava hakkı zaman aşımına uğrar ve zina nedeni ile boşanma davası açamaz. Üstelik aldatılan eş eğer sözlü veya yazılı olarak kendisini aldatan eşini affettiğini dile getirirse zina nedeni ile dava açma hakkını kaybeder.

Zina Nedeni ile Boşanma Davası Açmak İçin Hangi Deliler Gereklidir?

Zina nedeni ile dava açacak eş bu durumu kanıtlaması gereklidir. Aksi takdirde bu iftira suçuna girmektedir. Zina nedeni ile aldatma suçunu suçüstü olarak ispatlamayacağınız gibi bazı delillerden faydalanabilirsiniz. Eğer bu suça tanık olan biri varsa bu tanığın ifadeleri veya olayla ilgili sohbet kayıtları delil olarak kullanılabilmektedir. Özel hayatın gizliliği kapsamında ses kaydetmek yasak olsa bile bu durum için tek seferlik gerçekleştirdiğiniz aldatmayı belgeleyen ses kayıtlarını mahkemeye delil olarak sunabilirsiniz. Twitter, İnstagram veya Facebook gibi sosyal mecralardan gösterebileceğiniz fotoğraf ve videolar da dava için delil sayılabilmektedir.

Aldatma işlemi eğer bir otel gibi güvenlik kamerası olan bir yerde yapılmış ise aldatmanın gerçekleştiği yerdeki güvenlik kayıtları mahkemeye delil niteliğinde sunulabilmektedir. Aldatma durumunu gerçekleştiren eşin kredi kartı ekstreleri ve hesap hareketleri de destekleyici delil olarak kullanılabilmektedir. Eğer bu gibi birçok deliliniz var ise aldatmayı öğrendikten sonra boşanma avukatı ile 6 ay içinde zina nedeni ile boşanma davası açabilirsiniz.

Zina Nedeni ile Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma davaları özel boşanma ve genel boşanma nedenleri olarak ayrılmaktadır. Zina nedeni ile boşanma bir özel boşanma sebepleri arasında olup genel boşanma sebeplerinden farklı olarak yargılanmaktadır. Bu farklılıkta mal paylaşımı da farklı yapılmaktadır. Boşanma avukatı eşliğinde açtığınız zina nedeni ile boşanma davasında kusurlu sayılan eşin mal paylaşımı davayı gören hâkim tarafından azaltılıp kaldırılabilmektedir. Hâkim bu kararı verirken kendi inisiyatifini kullanarak karar vermektedir.

Zina Nedeni ile Boşanma Davasında Tazminat

Zina nedeni ile boşanma davası açacak eş, bir avukat eşliğinde boşanma talebini anlatan dava dilekçesi hazırlar. Daha sonra aile mahkemesine bu dilekçeyi sunar. Aldatılan eş eğer isterse tazminat alabilmektedir. Bu tazminatın bedeli ise evliliğin kaç yıl sürdüğü, dava açılan eşin ne kadar kusurlu olduğu ve ekonomik durumuna göre değişkenlik göstermektedir.

Acil soru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçin.