Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydı halk arasında sabıka kaydı olarak bilinmektedir. Bir suçtan ceza alan ve cezası kesinleşmiş olan kişilerin cezaları adli sicile kaydolur ve ceza ile gerekilen tüm yükümlülükler yerine getirildiğinde alınmış cezalar adli sicil kaydından silinmelidir. Çünkü bu kayıtların silinmemesi durumunda kamuda ya da özel sektörde işe girilirken sorun yaratmaktadır. Fakat adli sicil kaydının ve arşiv kayıtlarının silinmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar yerine getirildiğinde kayıtlar silinebilmektedir. Avukat bu kayıtların silinmesi için kişilere yardımcı olan kişidir.

Adli Sicil Kaydı

Adli sicil kayıtları bazı kurumlara verilebilmektedir. Fakat adli sicil kaydını veren yerler şu şekildedir; merkezi adli siciller genel müdürlükler, mahalli adli siciller ise cumhuriyet başsavcıları, kaymakamlar, elçilik ve konsolosluklar tarafından verilebilir. Adli sicil kayıtları istenildiğinde bu kayıtların ne amaç ile kullanılacağı ve verileceği yer belirtilmek zorundadır. Bu istenilenler belirtildiğinde kamu kurumlarına ve kuruluşlarına, kamu kurumları niteliğine sahip meslek kuruluşlarına ve ilgili kişilere verilebilmektedir. Avukat adli sicil kayıtlarını isteyebilmektedir. Adli sicil kaydının yazılı olarak istenmesi durumunda yazıda neden bu kayıtların istendiği ve kimlik bilgilerini içeren bir belgenin dilekçede yer alması gerekmektedir. Yurtdışı tarafından istenilen adli sicil kayıtlarında ise sözleşmeler içerisinde, sözleşme olmayan ülkeler de ise karşılıklılıklara göre bu kayıtlar verilebilmektedir.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Gereken Şartlar

Adli sicil kayıtları her istenildiğinde silinememektedir. Silinmesi için bazı şartları gerçekleştirmiş olmak gereklidir. Ve bu şartlar şu şekildedir:

  • Ceza nedeni ile olan mahkûmiyetin tüm sonuçlar ile ortadan kaldıran etkin pişmanlık ya da şikâyetten vazgeçme durumunda
  • Güvenlik tedbirlerinin ya da cezanın tamamlanması halinde
  • Ceza zamanaşımına uğradığına dair bildirme fişinin genel müdürlüklerdeki sistemde güncellenmesi durumunda

Adli sicil kaydı istatistik genel müdürlüğü ve adli sicil kurumu tarafından silinerek arşiv kaydına aktarılır. Genel af olması durumlarında genel müdürlükler tarafından kayıtlar silinir ve arşive aktarılır. Avukat, cezası biten kişilerin adli sicil kayıtlarını silmek için bir dilekçe hazırlamaktadır. Cezası olan kişinin ölümü durumunda ise adli sicil kaydı tamamen silinmektedir. Arşive kayıtlar aktarılmaz.

Arşiv Kayıtlarının Silinmesi

Cezasını tamamlayanların ya da cezası zamanaşımına uğrayan kişilerin adli sicil kayıtları silindikten sonra arşiv kayıtlarına aktarılır. Arşiv kayıtlarının silinmesi içinde bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar

  • Cezası olan kişinin ölümü
  • Cezanın kanun ile suç olmaktan çıkarılmasıyla
  • Kanun yararınca yargılama yenilenmesinin sonucunda verilen cezanın ya da beraatın yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi durumunda

Genel Müdürlükler tarafından arşiv kayıtları da tamamen silinmektedir. Adli sicil kayıtlarının silinmesi için genel müdürlüklere ve adli sicil kurumuna bir dilekçe verilmesi gerekmektedir. Adli sicil kayıtları özellikle iş hayatında engelleyici olabilmektedir. Bu nedenle kayıtların tam olarak silinmesi için avukat aracılığı ile süreç takip edilmelidir.

Acil soru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçin.