AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

Gerek Türk vatandaşları gerekse de Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağı, evlat edinme, vesayet gibi aile hukukundan doğacak ihtilafların mahkemeler nezdinde çözümünde ve taraflar arasında mutabakata varılmasında müvekkillerine Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletler arası kanun ve sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde hizmet verir.

Diğer Hizmetler

Acil soru ve bilgi almak için bizimle iletişime geçin.